პროექტები

განყოფილებას დაემატა ახალი სასწავლო პროექტები. ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ თითოეულის დეტალური აღწერა და სასწავლო მიზანი, თანდართულ ვიზუალურ მასალასთან ერთად. ამასთან, ყველა პროექტს დაემატა კომენტარების სექცია, რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ, გაგვიზიაროთ თქვენი სასწავლო გამოცდილებები ან დაგვისვათ კითხვები. 

გაითვალისწინეთ, რომ თითოეული პროექტის გეგმა და შინაარსი შემუშავებულია ჩვენი სკოლის მასწავლებელთა გუნდის თანამშრომლობით, ამიტომ საავტორო უფლებები ეკუთვნის ათასწლეულის სკოლას. პროექტების გამოყენების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაიცვათ ციტირების სტანდარტები (მაგალითად: პომიკალოვა ნ., პროექტი "ინკუბატორი", ათასწლეულის სკოლა, 2020).

მიმდინარე სასწავლო წელს დაგეგმილი პროექტები ეტაპობრივად აიტვირთება ჩვენს ვებგვერდზე.