პროგრამა

ათასწლეულის ბაღის პროგრამა ეყრდნობა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტსა და ადრეული განათლების თანამედროვე მიდგომებს.

განვითარების სფეროები: 

 • ფიზიკური და სენსორული;
 • კომუნიკაციური უნარები;
 • სოციალურ-ემოციური;
 • დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა;
 • შემეცნებითი უნარები.

შინაარსობრივი მიმართულება:

 • ხელოვნება;
 • მეცნიერება და ინჟინერია;
 • წიგნიერება;
 • რაოდენობრივი აზროვნება.

თამაშის ტიპები:

 • თავისუფალი თამაში;
 • თამაში წესებით;
 • სენსორული;
 • მანიპულაციური;
 • წარმოსახვითი;
 • სამაგიდო;
 • კვლევითი;
 • მეტყველების თამაში;
 • შემოქმედებითი;
 • დრამატული;
 • ექსპრესიული;
 • მოძრავი თამაშები;

საგნები:

 • ცეკვა;
 • მუსიკა;
 • ინგლისური;
 • ჩოგბურთი (ფრესქულში).