გარემო

ათასწლეულის ბაღი დაგეგმილი და აშენებულია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის აუცილებელი სტანდარტების დაცვით და ყველა ღია თუ დახურული სივრცე, რომელშიც ბავშვები დღეს ატარებენ უზრუნველყოფს როგორც მათ უსაფრთხოებას, ასევე ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას.