ათასწლეულის სამეცნიერო ჟურნალი

ათასწლეულის სამეცნიერო ჟურნალი წარმოადგენს სკოლის ასაკის მკითხველზე მორგებულ სამეცნიერო სტილის ჟურნალს, რომელშიც გამოქვეყნებულია სკოლის მოსწავლეების მიერ ჩატარებული კვლევები ფიზიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში. ჟურნალის მთავარი ამოცანებია: სკოლის მოსწავლეებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ ინტერესისა და ცნობიერების ამაღლება, კვლევითი და ანალიტიკური უნარების განვითარება, მოსწავლეების წახალისება სამეცნიერო კვლევებში ჩასართავად და საბაზისო სამეცნიერო ცოდნის მისაღებად.