პროექტები

დასაქმება სასკოლო სივრცეში

 • მასწავლებლები ანა დარახველიძე, ანა დარციმელია, ხათო ბაკურაძე, თამუნა ჭუმბურიძე, სოფო კოშაძე
 • კლასი IV
 • სფეროები სხვა დღე
 • აღწერა
 • მიზანი
 • პროდუქტი

მთავარი კითხვა: როგორ შეგვიძლია ჩვენ, როგორც მეოთხეკლასელებს, სკოლაში დავსაქმდეთ და ყოველდღიური საქმიანობების შესრულებაში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ?

მეოთხეკლასელებმა სასკოლო-სამუშაო სივრცის გაცნობისა და სხვადასხვა საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო უნარების გამომუშავების/განვითარების მიზნით განსხვავებული როლები მოირგეს. დასაქმებამდე მათ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაზა გაიარეს:

 • გაეცნენ სკოლის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების შინაარსს და დაფიქრდნენ, თუ რა უნარები დასჭირდებოდათ ამ საქმიანობების შესასრულებლად;
 • შექმნეს პირადი რეზიუმეები და გადაუგზავნეს სკოლის ადამიანური რესურსების დეპარტამენტს;
 • შერჩეული პოზიციების წარმომადგენლებთან გაიარეს ინდივიდუალური გასაუბრებები, სადაც მათ მიერ შექმნილ რეზიუმეებში ასახული ინფორმაცია კიდევ უფრო მეტად გაშალეს და დააახლოვეს ვაკანსიის მოთხოვნებს;
 • გასაუბრების წარმატებით გავლის შემდგომ, ისინი შეუდგნენ თავიანთ საქმიანობებს.

ვაკანსიები ექვს სხვადასხვა პოზიციაზე იყო გამოცხადებული:

 • ხელოსნის ასისტენტი;
 • ექიმის ასისტენტი;
 • სტაჟირების პროგრამის მენეჯერის ასისტენტი;
 • რესურსების მენეჯერის ასისტენტი;
 • მარკეტინგის მენეჯერის ასისტენტი;
 • ადმინისტრაციის მენეჯერის ასისტენტი. 

დასაქმების "სხვა დღის" ერთ-ერთ ძირითად მიზანს სკოლის, როგორც სამუშაო სივრცის, უკეთ გაცნობა წარმოადგენდა. გარდა ამისა, მეოთხეკლასელებმა გამოიმუშავეს ისეთი უნარები, როგორებიცაა: 

 • საკუთარი პროფესიული უნარებისა და გამოცდილებების გააზრება და რეზიუმეში ასახვა; 
 • კონკრეტული ვაკანსიისათვის საჭირო მახასიათებლების გამოკვეთა და მასზე კონცენტრირება; 
 • საკუთარი თავის წარდგენა არა მხოლოდ რეზიუმეს დახმარებით, არამედ ვერბალურადაც; 
 • სხვადასხვა საქმიანობის სპეფიციკის შესწავლა და პრაქტიკაში გადატანა; 
 • კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება; 
 • მიზნის დასახვა; 
 • თანამშრომლობა და საერთო მიზანზე მუშაობისას როლების გადანაწილება.

ინდივიდუალური რეზიუმეები და სხვადასხვა ვაკანსიის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები, კერძოდ: 

 • ხელოსნის ასისტენტი - ხის კონსტრუქციის შეღებვა; 
 • ექიმის ასისტენტი - წამლების დახარისხება და მოსწავლეების კონსულტირებაში დახმარება; 
 • სტაჟირების პროგრამის მენეჯერის ასისტენტი - ჩანიშნულ გასაუბრებებზე მონაწილეობა;
 • რესურსების მენეჯერის ასისტენტი - წიგნების აკინძვა;
 • მარკეტინგის მენეჯერის ასისტენტი - ინსტაგრამ-სთორისა და იუთუბისათვის კონტენტის მომზადება და განთავსება; 
 • ადმინისტრაციის მენეჯერის ასისტენტი - პირადი საქმეების დახარისხება.