კლუბები

დასარტყამი ინსტრუმენტების კლუბის ფარგლებში მოსწავლეები გაიცნობენ პერკუსიულ ინსტრუმენტებს - ქსილაფონი, ტამტამი, ტამბურინი, შეიკერები, დრამი. შეისწავლიან მათ მახასიათებლებს, ჟღერადობებსა და ინსტრუმენტების წარმომავლობას. ამასთან, შეასრულებენ კომპოზიციას ანსამბლში და დაუკრავენ სხვადასხვა ინსტრუმენტზე.