მიღება

ათასწლეულის სკოლაში მოსწავლის ჩარიცხვით დაინტერესებულმა მშობლებმა გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მოცემული სარეგისტრაციო ფორმა. 3 სამუშაო დღის შემდეგ დაგიკავშირდებათ ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, რომელიც უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ სკოლაში მიღების წესებსა და ჩარიცხვის პროცედურებს.

I-III კლასამდე მოსწავლეები სკოლაში მიიღებიან სკოლის ფსიქოლოგთან გასაუბრების საფუძველზე, ხოლო IV კლასის ჩათვლით და ზემოთ მოსწავლემ უნდა გაიაროს ტესტირება შემდეგ დისციპლინებში - ქართული, მათემატიკა, ინგლისური ენა - და გასაუბრება, სადაც მოსწავლე წარმოადგენს პირად პორტფოლიოს.

ტესტირებისა და გასაუბრების შედეგი მშობელს გაეცნობა გასაუბრებიდან  არაუგვიანეს ორი კვირის ვადაში.