კლუბები

დრამ-კლუბის მიზანია მოსწავლეების ჩაბმა შემოქმედებით საქმიანობაში. ისინი შეძლებენ სამსახიობო ოსტატობის, სასცენო ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე, თეატრალურ ხელოვნებაზე მსჯელობას, წარმოსახვით- ასოციაციური აზროვნების, გუნდური მუშაობის უნარის განვითარებას. მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ სასცენო კოსტიუმების, დეკორაციების შექმნაში. შეძლებენ კლუბის ფარგლებში მიღებული გამოცდილების რეალიზებასა და მაყურებელთან შეხვედრას.