კლუბები

წარმოსახვითი თამაშების - ხელოვნების კლუბის სწავლების პროგრამული და მეთოდოლოგიური ნაწილი ფოკუსირებულია იმპროვიზაციის უნარის შეძენასა და პრაქტიკული აქტივობების დანერგვა-გამოყენებაზე. სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის შემუშავებული პროგრამა (I-VII) დაეხმარებათ მოსწავლეებს სინთეზური აზროვნებითა და წარმოსახვის განვითარებით წარმატებით გადაჭრან სხვადასხვა ამოცანა. მოსწავლეები შეძლებენ ფერის ესთეტიკური და შინაარსობრივი მახასიათებლების განსაზღვრას. (ფორმისა და ფერის ინტეგრაცია,კომპოზიცის კრიტიკული ანალიზი, სივრცის მოდელირება) კლუბში გაერთიანებული მოსწავლეები გაეცნობიან მსოფლიოს ცნობილ მხატვრებს,მოახდენენ მათი ნამუშევრების თეორიულ ანალიზსა და იმპროვიაზციას.