ათასწლეულის სამეცნიერო ჟურნალი

 

ათასწლეულის სამეცნიერო ჟურნალი წარმოადგენს სკოლის ასაკის მკითხველზე მორგებულ სამეცნიერო სტილის ჟურნალს, რომელშიც გამოქვეყნებულია სკოლის მოსწავლეების მიერ ჩატარებული კვლევები ფიზიკას, ქიმიასა და ბიოლოგიაში. ჟურნალის მთავარი ამოცანებია: სკოლის მოსწავლეებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ ინტერესისა და ცნობიერების ამაღლება, კვლევითი და ანალიტიკური უნარების განვითარება, მოსწავლეების წახალისება სამეცნიერო კვლევებში ჩასართავად და საბაზისო სამეცნიერო ცოდნის მისაღებად.